FT1200, LGFI52 och LC1510 i korthet

FT1200

FT1200 innehåller fyra moment à 7,5 hp vardera: Logik, Språkfilosofi, Metafysik och Tema: medvetande. Terminen börjar med två moment som går parallellt: Logik och Språkfilosofi. Under terminens andra halva ges först momentet Metafysik och terminen avslutas med Tema medvetande.

SPFI10

Språkfilosofi utvecklades under 1900-talet till ett huvudområde inom filosofin, och momentet innehåller dels en översikt över de viktiga insikter och idéer från förra seklet som är nödvändiga för att tillgodogöra sig samtida analytisk-filosofisk språkfilosofi, dels fördjupande studier i en eller ett par språkfilosofiska specialområden. Kursen samläses med FT1200, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs och är valbar inom fortsättningskursen i Lingvistik.

LC1510

I LC1510 ges en introduktion till modern formell logik och dess plats inom analytisk filosofi och relaterade vetenskaper. Centrala begrepp som behandlas är sanning, giltighet, satisfierbarhet och bevisbarhet. Vikt läggs vid både teori och färdighetsträning. Momentet samläses med delar av FT1200, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs.