Välkommen till kursen ASF020 Astrobiologi

190815: Hej! Snart är det dags för den sista tentan. Tentan går den 24:e augusti och inte den 20:e augusti som tidigare angivits. Platsen är SB-huset (ingång vid Arkitektur), Sven Hultins Gata 6. Tid 08.30-13.30. Här är en länk med allmän tentamensinformation.

190708: Hej! Tänkte påminna de som är intresserade av att skriva tenta i Augusti. Det är om 6 veckor. Datum 20/8. Hör av er till studiexpeditionen om något är oklart med hur ni anmäler er till tentan: victoria.ringstedt@physics.gu.seBåda de förra tentorna, med lösningsförslag, hittas under Dokument i panelen till vänster som vanligt. Det är samma förutsättningar som för de tidigare tentorna. En av uppgifterna från Övningsuppgifter.pdf, kommer som den är men med andra siffror. Med tentan medföljer Formelblad.pdf som ni också hittar under Dokument i panelen till vänster i GUL. 

Jag har också lagt upp en kursutvärdering som ni gärna får fylla i. Det borde gå ganska snabbt. Det är 6 flervalsfrågor och tre frågor där ni får skriva kortfattad text om ni vill. Glad sommar!

190517: Hej! Pga sjukdom på expeditionen så lägger jag upp kod och resultat redan nu så ni får veta hur det gick. Hittas under Dokument i panelen till vänster: Tenta_1_kod_resultat.pdf.

190516: Hej! Tentan från i lördags 11/5 ligger nu uppe, och även lösningsförslag. Hittas under Dokument i panelen till vänster. Tentorna är rättade men ej registrerade av expeditionen ännu. Förhoppningsvis kan detta göras på måndag. För den kommande tentan gäller samma sak som för denna tentan, dvs att en av övningsuppgifterna i kommer precis som den är men med andra numeriska värden. 

190509: Hej! Rättade ett fel i Extrauppgifter fråga 7. Det skall vara 2 kvävebaser och inte 3. Uppdaterat.

190508: Hej! Jag lade upp lite fler räkneövningsuppgifter, av något mindre slag, med lösningar. Hittas som vanligt under Dokument i panelen till vänster: Extrauppgifter.pdf och ExtrauppgifterLösningar.pdf.  Det finns ingen garanti för att någon av dessa kommer på tentan, men de kan nyttig övning. Totalt är det ca 25% av tentans poäng som ligger som räkneuppgifter. Jag har också lagt till lite information på den formelsamling ni kommer att få ut med provet. Formelsamlingen hittas liksom tidigare under Dokument. Vidare har jag lagt till ett extra formelblad ExtraFormelblad.pdf. Hittas också under Dokument. Det extra formelbladet är mest en sammanfattning av matnyttiga formler som jag tycker att ni skall kunna utan formelsamling. Notera att ni inte får använda detta extra formelblad på tentan. Jag har också uppdaterat föreläsningsanteckningarna för föreläsning 1, så att den är mer komplett. Tidigare var det några moment som hade gjorts på tavlan men inte redovisats i anteckningarna. Jag har också rättat ett fel på sidan 53 i föreläsning 3. Vi har haft syre på jorden i ca 2.5 miljarder år och inte miljoner år som det tidigare stod. Tentan på lördag (liksom kommande tentor) är för övrigt i princip helt baserad på föreläsningsmaterialet. För de som missat att anmäla sig till tentan men ändå vill skriva redan nu på lördag: skicka ett mail direkt till victoria.ringstedt@physics, och se om det fortfarande är möjligt att anmäla sig i efterhand.

190504: Hej igen! Nu ligger lösningsförslag till räkneövningsuppgifterna uppe. Jag har också lagt upp ett litet formelblad. Hittas under Dokument i panelen till vänster. Formelbladet (eller ett liknande formelblad) kommer ni att få ut tillsammans med tentan. Egen formelsamling är inte tillåten på provet. Det kan hända att jag kommer att lägga upp fler uppgifter (kortare räkneuppgifter) för att öva sig på innan tentan inom några dagar.

190503: Hej igen! Nu ligger det uppe några räkneövningsuppgifter att öva på. Hittas under Dokument i panelen till vänster. En av dessa uppgifter kommer på tentan, men med andra siffror. Poängsättningen är preliminär. Jag lägger upp lösningsförslag och formelblad så snart jag hinner. 

190503: Hej! Nu ligger presentationen från senaste föreläsningen uppe, Föreläsning 8. Hittas under Dokument i panelen till vänster.

190429: Hej! Skulle bara säga att tentalokalen för första tentatillfället är i SB-huset SB-L300. Länk med karta: Här.

190425: Hej! Nu ligger presentationen från senaste föreläsningen uppe, Föreläsning 7. Hittas under Dokument i panelen till vänster. Jag lade till avsnittet om radianer i presentationen (istället för på tavlan). Delen om interferens är fortfarande översiktlig, men jag lade till lite information om hålkameror för att bättre belysa principen. Glöm inte att det är tenta på lördag den 11:e maj. Jag kommer för övrigt att göra ett mindre formelblad som ni kommer att få ut tillsammans med provet. Jag lägger upp bladet här på GUL när jag är klar med bladet, så ni kan använda det även när ni studerar.

190412: Hej! Nu ligger presentationen från senaste föreläsningen uppe, Föreläsning 6. Hittas under Dokument i panelen till vänster.

190330: Hej! Nu ligger presentationen från senaste föreläsningen uppe, Föreläsning 5. Hittas under Dokument i panelen till vänster. Jag har också lagt upp två små korta filmer: librationFilm och precessionFilm Dessa förklarar lite om libration och om precession. Vidare har jag rättat ett fel i anteckningarna från föreläsning 3- På sid 17 är 'W' ändrat till 'kW'. Jag har också ändrat i anteckningarna från föreläsning 4 så att Jupiters och Saturnus månar är sorterade efter hur nära de är till respektive planet (istället för att vara sorterade efter storlek).

190317: Hej! Nu ligger presentationen uppe från senaste föreläsningen, Föreläsning 4. Hittas under Dokument i panelen till vänster.

190301: Hej! Nu ligger presentationen uppe från senaste föreläsningen. Hittas under Dokument i panelen till vänster.

190226: Hej! Efter överläggning med Maria Sundin och schemaläggare så har vi, för att få ihop föreläsningsschemat med lämpliga tentamensdatum, beslutat att göra en ändring i schemat mot slutet av kursen. Föreläsningen som var planerad den 22:e maj utgår, och föreläsningen som var inlagd onsdagen den 8:e maj tidigareläggs till torsdagen veckan innan, dvs 2:a maj. Salen är fortfarande FB och tiden 18.00-21.00 som vanligt.

Tentadatum är satta som följer: 11/5, 1/6, 20/8

För de som läser flera kurser och har mer än en tenta på samma dag, och kan tänka sig att skriva två tentor vid samma tillfälle, så kan vi förhoppningsvis lösa detta.

Kvarvarande föreläsningar enligt det uppdaterade schemat är:

Ons 27/2, Ons 13/3, Ons 27/3, Ons 10/4, Ons 24/4, Tors 2/5

Notera återigen att föreläsningen torsdagen den 2/5 alltså är tidigarelagd med en vecka.

 

190216: Hej! Nu är presentationerna för föreläsning 1 och 2 uppladdade som pdf-filer. Hittas under Dokument i panelen till vänster.

190204: Hej! Nu bör det vara klart så att dörren till FB, från origo-gården, står öppen från 17.30 till 18.30. Från insidan är det alltjämnt låst, så har man inte passerkort får man gå runt till utsidans ingång. Ha det gott :-)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kursen börjar onsdagen den 30:e  januari kl. 18.00 - 21.00 i FB Origohuset (Teknisk Fysik, Chalmers). Det är sedan föreläsning varannan onsdag, samma tid och samma plats om inget annat anges. Det är totalt 9 föreläsningar. En länk med karta till föreläsningssalen hittar ni här: Sal FB

Föreläsningar: 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5. OBS: Ändrat schema. Se inlägg ovan 190226.

Här är en länk till schemat på TimeEdit: Schema

Lärare: Rickard Jonsson

rickard@relativitet.se

Kurslitteratur

An introduction to astrobiology, third edition
Editors: Rothery, Gilmour and Septhon
Cambridge university press, 2018
ISBN 978 1 108 43083 8 paperback

Boken finns att köpa på Chalmers bokhandel Cremona från kursstart. Man kan alternativt köpa boken som e-bok på nätet. Ni får även föreläsningsanteckningar löpande under kursen (kan laddas ner från Dokument i panelen till vänster).

Kursmoment

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen och därefter ges två omtentamina.  

OBS! Det är obligatorisk anmälan till både den ordinarie tentamen och till omtentamen.

 

Kontaktinformation

Kursansvarig

Rickard Jonsson: rickard@relativitet.se

Studieexpeditionen Fysik

Studieadministratör: Victoria Nilsson, Övergången, rum 7014, tel: 031 - 786 91 54, victoria.nilsson@physics.gu.se

Öppet: tis och tors kl 13-15, och ons kl 10-13.

Institutionen för fysik

Besöksadress: Fysikgården 1, Hus Soliden, plan 1
Postadress: 412 96 Göteborg
Webb: www.physics.gu.se