Välkommen till de öppna sidorna på Göteborgs universitets lärplattform GUL för kursen

FR1111, Franska: Grundkurs, Lyon

Här på kursens öppna sidor hittar du allmän information om kursen, t.ex. kursplan, litteraturlista och schema. Om du är registrerad på kursen kan du fr o m fredag 18 januari LOGGA IN I GUL uppe till höger och få tillgång till ytterligare sidor med information som bara riktar sig till deltagarna på kursen.

Terminens första veckor är förlagda till Göteborg. Lyondelen av kursen börjar vecka 9 (måndag 25 februari) och sträcker sig till och med vecka 20 (fredag 17 maj).


Till vem riktar sig kursen?

Behörighetskravet för kursen är grundläggande behörighet och Franska steg 3. Kursen utvecklar din franska språkfärdighet. Därutöver lägger den grunden för fortsatta akademiska studier i ämnet genom att  introducera språkvetenskap, grundläggande grammatisk analys och litteraturanalys, liksom akademiskt skrivande på franska.

Är mina kunskaper i franska tillräckliga för kursen?

Vi rekommenderar alla som är intresserade av kursen att göra vårt diagnostiska test.

Testet innehåller 50 frågor som testar elementär fransk vokabulär och grammatik och ger en uppfattning om huruvida din franska språkfärdighet är tillräcklig för att du ska ha en rimlig chans att klara kursen.

Varje fråga ger 2 poäng och när du har slutfört testet kommer du att se ditt resultat (max är 100 poäng). Genom att jämföra ditt resultat med ett fastställt gränsvärde som visas får du en indikation på hur väl dina förkunskaper står sig i förhållande till kursens språkfärdighetsmässiga svårighetsgrad.

Det tar inte lång tid att göra testet men undvik ändå att påbörja testet om du inte har tid att slutföra det. För att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt är det också viktigt att du gör testet utan hjälpmedel i form av ordbok, grammatikbok eller googlande.

Utöver språkfärdighet innehåller kursen också många teoretiska moment. Dessa testas inte i testet.

Länk till testet. Det spelar då ingen roll vad du kallar dig när du loggar in.

Behöver du fräscha upp din gymnasiegrammatik?

Kommer du ihåg vad skillnaden är mellan subjekt och substantiv? Mellan adjektiv, adverb och adverbial? Inför en universitetskurs i språk är det viktigt att du kan sådana grundläggande grammatiska termer. Grammatiken kommer att vara din verktygslåda för att begripa och beskriva språk på djupet, oavsett vilket språk du har valt att läsa hos oss. Känner du att du är osäker på dina grammatikkunskaper? Då rekommenderar vi att du tar del av det material som finns på vår institutionsgemensamma grammatikkurs. Kursen är en nätkurs, som alltså är gemensam för alla språk, och som det är tänkt att man ska göra under terminens första veckor.

 

Kontakta oss

1. Frågor som rör kursens innehåll och upplägg
Kontakta kursansvarig lärare Jacob Carlson: e-postadress
2. Frågor som rör registrering, studietyg, inloggningsuppgifter, mm.
Kontakta studentexpeditionen
: e-postadress  / 031-786 18 18
3. Frågor som rör tillgodoräkning av gamla kurser eller behov av speciella hjälpmedel
Kontakta studievägledare: e-postadress