Välkommen till

Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans, VT 19

FYF132 Kursplan

Kursupplägg:

Kursen ges helt och hållet på distans och består av två delkurser:

  1. Vågrörelselära och optik
  2. Ellära och mätteknik.

Det är viktigt att du ser till att bli registrerad så fort det är möjligt, så att du kan logga in på kurshemsidan och ta del av allt kursmaterial där. Allmän kommunikation från lärarna till er kommer huvudsakligen att ske under rubriken ”Aktuellt” på kurshemsidan och du måste vara inloggad för att se den rubriken.

Under kursens gång kommer läsanvisningar att läggas ut på hemsidan en gång per vecka, vanligtivs på onsdagar. Anvisningarna leder dig genom det aktuella avsnittet i kursboken. Använd gärna diskussionsforumet på GUL för att diskutera frågeställningar med övriga kursdeltagare. Du är också välkommen att kontakta kursledare via e-post så fort du fastnar på något avsnitt.

Varje vecka får du också ett antal hemuppgifter som du kan lösa och skicka in innan en angiven tidsgräns. Godkända lösningar som lämnats in i tid ger bonuspoäng som kan användas för att uppnå godkänt på den skriftliga tentamen som ges efter varje delkurs. Om du löser 50% av inlämningsuppgifterna korrekt får du en bonuspoäng att ta med till tentan. Två bonuspoäng får du om 75% av lösningarna är korrekta. Vi kommer att rätta hemuppgifterna endast om du skulle behöva bonuspoäng för att nå godkänt på tentamen. Efter att tiden för inlämning löpt ut lägger vi ut lösningar på hemsidan. Dessa hemuppgifter, som är utvalda räkneuppgifter ("Problems") från kursboken, är inte obligatoriska men rekommenderas varmt.

Varje delkurs innehåller också några hemlaborationer där du med enkel materiel skall göra experiment. En del av dessa experiment ska redovisas skriftligt i form av en laborationsrapport medan några bara kräver en enklare redovisning. Eftersom kursen lägger stor vikt på fysik ur ett experimentellt perspektiv är dessa hemlaborationer obligatoriska. Laborationerna har en rekommenderad deadline som är lämplig att följa för att inte komma efter i kursen. Efter granskningen av hemlaborationerna ges normalt kommentarer på de inlämnade rapporterna, detta gäller dock ej om inlämningen sker senare än två veckor efter ordinarie tentamen.

Båda delkurserna avslutas med en skriftlig tentamen på institutionen för fysik vid Göteborgs Universitet. Observera att du måste anmäla dig på Ladok på Web innan en skarp deadline före varje tentamenstillfälle. Datum och plats för varje tentamen och omtentamen, datum för anmälningsdeadline för varje tentamen och omtentamen samt annan information om tentamina hittar du i fliken "Tentamensschema fysik".

Det finns eventuellt också möjlighet att göra tentamen på eller nära hemorten, t.ex. på ett närbeläget universitet/högskola eller bibliotek. I detta fall ansvarar du själv för att ordna en kontaktperson som sedan ska godkännas av institutionen för fysik, Göteborgs Universitet. Notera att tentamen på/nära hemorten måste ske vid samma tillfälle som det i Göteborg.

Du som vill tentera på hemorten måste i god tid lämna uppgifter om din kontaktperson till vår studieadministratör Victoria Ringstedt. Glöm inte att ange följande:
a) T
entamen på distans för kursen FYF132
b) Tentamensdatum
c) E-postadress till kontaktpersonen

Du som tenterar på hemorten ska inte anmäla dig på Ladok på Web.

Du hittar kontaktuppgifter till kursens lärare och studiedministratör i fliken "Kontaktinformation".

Delkurs 1: Vågrörelselära och optik

Kursstart: onsdag vecka 4 (23/1)

Uppehåll vecka 7

Ordinarie tentamen: preliminärt lördag vecka 13 (30/3)

Delkursen omfattar kapitel 14 - 19 samt 28 och 29  i kursboken

Detaljerad planering hittar du under mappen "Vågrörelselära och optik" (kräver registrering och inloggning)

Delkurs 2: Ellära och mätteknik

Kursstart: onsdag vecka 14 (3/4)

Uppehåll vecka 16

Ordinarie tentamen: preliminärt lordag vecka 23 (8/6)

Delkursen omfattar kapitel 20 - 26 i kursboken

Detaljerad planering hittar du under mappen "Ellära och mätteknik" (kräver registrering och inloggning)