Välkommen till kursen i Fasta Tillståndets Fysik

 

Kursen samläses med F och Kf på Chalmers (FFY012).  

Kurslitteratur: Introduction to Solid State Physics, C. Kittel

            eller     Solid State Physics, An Introduction, P. Hofmann

Kursinformation fås via pingpong-aktiviteten för ffy012För tillgång till pingpong-sidan maila mig mats.granath@gu.se med ditt namn och CID.