Välkommen till Arbetslivets pedagogik (PDG108)

 

Kursen är en fristående kurs på grundnivå och ges vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Kontaktinformation:

Kursledare: Mikael Nilsson mikael.nilsson2@ped.gu.se 031 -786 2276

Studieadministratör: Patricia Perla patricia.perla@gu.se

Studievägledare: stvl.pedagogik@ped.gu.se

 

Väl mött!