Välkommen till Demonstrationer 2019

Kursmomentet "Demonstrationer" ingår i kurserna FYP103 Termodynamik, FYP104 Vågrörelselära och optik samt FYP202 Elektromagnetisk fältteori. Inom varje kurs består detta moment av två förberedelsetillfällen och två redovisningstillfällen (den ena redovisningen för grupp A och den andra för grupp B). Det finns totalt 23 olika demonstrationer att välja mellan fördelade inom alla tre ämnesområden, och du ska alltså välja en av dessa. Det betyder att du endast demonstrerar på en av de tre kurserna, på de övriga två är det däremot obligatorisk närvaro vid ett av de två redovisningstillfällena (för grupp A eller B).
Se länk till preliminärt schema för våren: Demonstrationer VT2019 (FYP103, FYP104).
(Notera att förberedelserna görs tillsammans med ämneslärarstudenter, men redovisningen sker separat.)

I mappen "Experiment" i vänsterkolumnen finns tre pdf-dokument (Termodynamik, Vågrörelselära, Elektromagnetism) med kortfattad information om de olika experimentuppställningarna. Om du är programstudent och väljer en experimentuppställning inom termodynamik ska du alltså demonstrera under kursen FYP103 Termodynamik, och endast närvara vid respektive presentationstillfälle under kurserna FYP104 och FYP202. Om du läser FYP103 som fristående kurs ska du välja en experimentuppställning inom termodynamik.

Det är viktigt att du bokar in dig på en av experimentuppställningarna senast torsdagen 21/2 kl. 12 (innan första förberedelsetillfället för termodynamiken), gå till "Projektgrupper" i vänsterkolumnen och gör ditt val genom att "gå med" i ett av alternativen. Om det skulle vara fullbokat, meddela mig via e-post (ialbin@physics.gu.se). Du får mer detaljerad information i samband med första förberedelsetillfället. Grupp A och B redovisar vid olika tillfällen enligt följande:

Demonstration inom kursen, Grupp A Grupp B
FYP103 Termodynamik:    

     Presentation: måndag 4/3      
kl. 13.15, Faraday

     Presentation: fredag 8/3     
kl. 13.15, Faraday
(OBS! Tiden ändrad!)
 
FYP104 Vågrörelselära och optik:
 
Presentation: måndag 20/5
kl. 10.00, Faraday
Presentation: fredag 31/5
kl. 10.00, Faraday
(OBS! Tiden ändrad!)
FYP202 Elektromagnetisk fältteori:

HT2019 - läsperiod 2:
tors
dag 12/12
kl. 13.15, Faraday

HT2019 - läsperiod 2:
fredag 13/12
kl. 13.15, Faraday

 

Demonstrationen redovisas individuellt både muntligt och skriftligt, den skriftliga redovisningen sker i form av en rapport ca en vecka efter den muntliga presentationen. Tidsutrymmet för presentationen är ca 10 minuter, var väl förberedd så att du håller dig inom den ramen. Efter den muntliga presentationen laddar du upp den skriftliga rapporten (4 sidor, gärna med förklarande bilder) i GUL under mappen "Rapportinlämning". För tips angående rapporten, se dokumentet "Experiment/Rapportskrivning i fysik.pdf".

För dig som är programstudent inom kursen FYP103:
Om du bokar in dig på en demonstration inom termodynamik (1-7) ses vi på första förberedelsetillfället torsdagen den 21/2 kl. 13.15 i sal Faraday.
Om du bokar in dig på en demonstration inom övriga två områden (8-23) ses vi på presentationstillfället för din grupp (A eller B), se tabellen ovan.

För dig som läser FYP103 som fristående kurs:
I detta fall ska du boka in dig på en demonstration inom termodynamik (1-7), vi ses torsdagen den 21/2 kl. 13.15 i sal Faraday.

/Ingvar