Välkommen till kursen Numerisk analys!

All information om kursen hittar du på kursens hemsida, se länk  i vänstermarginalen.

Kursens GUL-aktivitet kommer att användas till framförallt två saker: