Välkommen till kursen Matstat och diskret matematik !

All information om kursen hittar du på kursens hemsida, se länk i vänstermarginalen.

Kursen samläses med Chalmers. Kursenkäten skickas med epost från Chalmers utbildningsstöd. Enkäten är öppen till slutet av läsvecka 2 i nästkommande läsperiod.