Välkommen till de öppna sidorna på Göteborgs universitets lärplattform GUL för kurserna

FR1200, Franska: Fortsättningskurs på distans, halv- och helfart

FR1202, Franska fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng på distans, halvfart

Här på kursens öppna sidor hittar du allmän information om kursen, t.ex. kursplan, litteraturlista och schema. Under vecka 33 kommer du som är antagen till kursen dessutom att få ett välkomstbrev via mail som beskriver hur du slutför din registrering. Om du är registrerad på kursen kan du fr.o.m. 16 januari resp. 30 augusti LOGGA IN I GUL uppe till höger och få tillgång till ytterligare sidor med information som bara riktar sig till deltagarna på kursen.

 

Kursplan, Kursguide och Litteraturlista

Kursplan FR1200

Litteraturlista FR1200

  Kursguide Fr1200 (detta dokument beskriver kursupplägget på en mer konkret nivå än vad kursplanen gör)

 

Kursplan FR1202

Litteraturlista FR1202

  Kursguide FR1202 (detta dokument beskriver kursupplägget på en mer konkret nivå än vad kursplanen gör) 

 

Schema

Kurserna FR1200/FR1202 har ingen fysisk undervisning och bygger till stor del på självstudier. Du håller kontakten med lärarna framförallt genom att skicka in inlämningsuppgifter. Du kommer även att delta i viss undervisning via Zoom - det är dessa träffar som syns i schemat. Mer information kommer att finnas så fort du kan logga in på GUL-sidan!

Schema FR1200 H19 OBS! Preliminärt

Schema FR1202 H19 OBS! Preliminärt

Generell information

GUL-aktiviteten  är gemensam för hel- och halvfartsstudenter på FR1200 och för studenter på FR1202. Helfartsstudenter på FR1200 gör alla de fyra delkurserna under en och samma termin. Halvfartsstudenter på FR1200 gör under sin första termin delkurs 1 ("Grammatik, vokabulär och översättning") och delkurs 2 ("1800- och 1900-talslitteratur"), och fortsätter under den andra terminen med delkurs 3 ("Akademisk framställning") och delkurs 4 ("Språkvetenskap"). Studenter på FR1202 gör under sin termin delkurs 1 ("Grammatik, vokabulär och översättning") och delkurs 2 ("1800- och 1900-talslitteratur")

För detaljerad information om de olika delkurserna, se under fliken "Dokument" (kräver inloggning).

FR1202: Kursen FR1202 riktar sig i första hand till dig som behöver 45 högskolepoäng för att bli behörig lärare i franska. Kursens syfte är att ge dig ökad färdighet i att använda franska språket i tal och skrift samt vidgade kunskaper inom 1800-talets och 1900-talets litteratur.

 

Kursansvarig lärare: Andreas Romeborn

Om du har frågor/problem angående registrering på kursen, inloggning i GUL och annat administrativt, ska du i första hand kontakta Studentexpeditionen. Kontaktinformation hittar du här.